onsdag 2 maj 2012

Det dunkelt sagda

Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta, sa Esaias Tegnér i början på 1800-talet. Och det sägs en del dunkelt här och var fortfarande i  våra dagar. GP fortsatte idag sin story om Kultur i Väst och hur de använder de 80MSEK de får per år. Dvs vad kommer ut. Kultur i Västs chef Åsa Turesson säger enligt GP: " Det tar tid att sätta nya varumärken." Är Kultur i Väst verkligen ett varumärke? Det är bra att tänka som ett företag men främst vad gäller att inte slösa med resurser och se till att det kommer konkreta saker från det man gör.

Lite senare i artikeln säger Åsa Turesson. "Men vi har breddat främjandegraden."
Jaha, har ni "breddat främjandegraden". Vad kan det betyda månntro?

Nej vet man inte vart man skall så kommer man aldrig fram. För mig verkar det som om Kultur i Väst borde sluta bredda främjandegrader, interna enkäter osv och börja jobba med det de skall - kultur. En bra början är att väldigt konkret fundera på vart man skall. Men fundera inte för länge, kom ihåg att - "A good plan today is better than a perfect plan tomorrow". Det där i morgon har en tendens att aldrig komma.

P.s Jag noterar f.ö. en skillnad mellan cirkeldiagram på en undersökning och text i artikeln. I cirkeldiagrammet anges att 31% anser att vad Kultur i Väst bidrar mer än mer oklart än före omorganisationen. Men i artikeln står att "GP:s enkät till kommunernas kulturchefer visar att en klar majoritet i stället upplever att det blivit otydligare." 31% är ingen majoritet och än mindre en klar sådan. Förmodligen menar de att en klar majoritet anser att det är samma eller sämre, för 41% ser ingen skillnad. När man skriver en kritisk artikel är det rätt viktigt att vara noggrann med fakta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar