måndag 23 januari 2012

Äh pyttsan - ge mig en undersökning

De odrägligaste personerna är ofta de bästa författarna, hävdar Björn Wiman i DN och ger August Stringberg som exempel på en som kombinerar en påstådd odräglighet med egenskapen att vara en av de bästa författarna.

Ett exempel är inte mycket till stickprov, men det än större felet är att han av sin egen premiss också drar slutsatsen att implikationspilen "förmodligen" också går åt andra hållet också dvs att det också gör att alla odrägliga är de bästa författarna. Klassiskt nybörjarfel i logik.

Äh pyttsan säger jag.

Det är lätt att hitta ett motexempel. Ta tex Astrid Lindgren. Hur många listor på Sveriges mest beundrade person har hon inte toppat?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar